Ubezpieczenie z funduszem

Ubezpieczenie z funduszem

to nowoczesne polisy, które w sposób diametralny różnią się od tradycyjnych
Produkt, który z jednej strony będzie chronił a z drugiej pozwalał inwestować pieniądze i być może pozwoli nieźle zarabiać.

Suma ubezpieczenia ustalona w polisie wypłacana jest jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Ustalając wysokość składki i sumy ubezpieczenia decydujemy, jaką część składki będziemy przeznaczać na oszczędzanie.