Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu

Wybierając się w długą podróż zabieramy ze sobą sporo cennego bagażu. Warto zabezpieczyć się na wypadek zaginięcia lub kradzieży.
Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wykupienie ubezpieczenia bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego chroni przed szkodami spowodowanymi przez złodziei, wypadki i katastrofy lub zdarzenia losowe w rodzaju pożarów, eksplozji, powodzi itp.

Umową ubezpieczenia objęty jest bagaż podróżny, czyli rzeczy należące do Ubezpieczającego.

Zwykle ubezpieczenie bagażu zawarte jest w pakiecie obejmującym również ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie polisy najczęściej obejmuje swoją ochroną: kradzież, rabunek lub utratę bagażu wskutek pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, lawiny oraz katastrofy lub wypadku środka komunikacji.

Umowa ubezpieczenia bagażu może być zawarta indywidualnie albo w formie grupowej – za pośrednictwem biur podróży lub innych organizatorów wyjazdów.

Zakres ubezpieczenia może dotyczyć w ruchu krajowego lub w ruchu krajowego i zagranicznego. Umowę można określić na czas wyjazdu albo na okres roczny.

Uwaga:
– Polisy zwykle nie obejmują tzw. kradzieży zwykłej, czyli nie można pozostawić rzeczy bez nadzoru.
– Zapytaj i sprawdź w umowie ubezpieczenia bagażu czy obejmuje sprzęt elektroniczny, komputerowy, np. laptopa. Wielu ubezpieczycieli wymaga odrębnych ubezpieczeń na taki sprzęt.