Podstawowe ubezpieczenie

Podstawowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym najczęściej obejmuje ubezpieczenie zdrowotne od kosztów leczenia i pomoc w podróży (KLA) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także w zależności od wybranego wariantu: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na innych osobach o rzeczach (OC), ubezpieczenie od ryzyka zniszczenia i utraty sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, biletu lotniczego oraz anulowania noclegu w hotelu.

Przeglądając oferty polis turystycznych należy zwrócić szczególną uwagę na OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
To w nich są określone szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia, z lista wyłączeń, i opisem sytuacji, w przypadku których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.