Kwota ubezpieczenia

Kwota ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia turystycznego uzależniony jest zwykle od:

– ilości osób objętych ubezpieczeniem
– ilości dni
– sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance np. 50 000 zł
– czy ubezpieczenie ma obejmować Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
– czy ubezpieczenie ma obejmować Odpowiedzialność Cywilną (OC):
– czy obejmuje utratę bagażu
– czy uprawiane będą sporty ekstremalne
– czy ubezpieczenie ma obejmować utratę sprzętu sportowego
– czy ubezpieczenie ma obejmować koszty odwołania imprezy turystycznej
– czy ubezpieczenie ma obejmować koszty odwołania noclegu
– czy ubezpieczenie ma obejmować koszty anulowania biletu
– czy ubezpieczenie ma obejmować ryzyko uprawiania sportów
– czy ubezpieczenie ma obejmować ryzyko wykonywania pracy
– czy ubezpieczenie ma obejmować bierne uczestnictwo w aktach terroru
– czy ubezpieczenie ma obejmować ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych