Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

System ubezpieczeń społecznych ma w Polsce charakter powszechny i obowiązkowy.

W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmują się:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – dla pracowników najemnych oraz ludności utrzymującej się z pozarolniczej działalności gospodarczej, instytucja obsługująca Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz część innych funduszy społecznych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej.

Trzy filary zreformowanego systemu

I FILAR Zreformowany ZUS

II FILAR Otwarte Fundusze Emerytalne

III FILAR Indywidualne ubezpieczenia