Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest nowoczesnym produktem, pozwalającym ograniczyć ryzyko a często wykluczyć koszty związane z dochodzeniem lub obroną swoich praw przed sądem.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

– prowadzenie obsługi prawnej przed sądem wyłącznie przez uprawnione podmioty (adwokat lub radca prawny);
– prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
– pomoc w zaangażowaniu do reprezentacji interesów Ubezpieczonego adwokata lub    radcy prawnego,  w każdym kraju objętym zakresem  terytorialnym ochrony ubezpieczeniowej
– ochronę prawną w sprawach karnych oraz przy dochodzeniu odszkodowań.