Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

Polisa NNW zapewnia wypłatę odszkodowania w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Świadczenie finansowe jest wypłacane w razie trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów.

Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC
AC OC