Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

– ochronne,
– ochronno-oszczędnościowe,
– oszczędnościowe.

Polisy ochronne gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest życie mogą być zawierane jako:

– ubezpieczenia terminowe – gdy ubezpieczamy się na określony okres np. kilka, kilkanaście lat
– ubezpieczenia na całe życie.