Ubezpieczenia komunikacyjne, samochodowe, OC, AC

Ubezpieczenia komunikacyjne, samochodowe, OC, AC

Towarzystwa ubezpieczeniowe np.:
PZU, HESTIA, WARTA, PTU, InterRisk, HDI, TUW Pocztowe, PZM, UNIQA, Compensa, Generali, Signal Iduna
oferują programy ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób fizycznych oraz prawnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu to najważniejsze ubezpieczenie komunikacyjne. Zapewnia pokrycie szkód spowodowanych przez ubezpieczony pojazd.

Polisa AC zapewnia odszkodowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży auta albo wyposażenia.

Polisa Minicasco
jest tańszą wersją ubezpieczenia AC samochodu tzw. wariant autocasco z ograniczonym zakresem ubezpieczenia.

Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC
AC OC