Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia gospodarcze

-ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i rabunkiem
-ubezpieczenia transportowe i pojazdów mechanicznych
-ubezpieczenie casco- ubezpieczenie środków transportu
-ubezpieczenie cargo-ubezpieczenie przewożonego towaru
-ubezpieczenie maszyn i urządzeń
-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
-ubezpieczenie spłaty kredytów i podwyżek
-ubezpieczenie zakłócenia produkcji w wyniku zdarzeń losowych