Ubezpieczenia emerytalne

Ubezpieczenia emerytalne

Fundusze Emerytalne – OFE

System emerytalny w POlsce opiera się na działaniu tak zwanych trzech filarów, których zadaniem jest gromadzenie i pomnażanie składek.

I Filar to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest obowiązkowy – nie masz wpływu na jego wybór.

II Filar to Otwarty Fundusz Emerytalny OFE. Jest on obowiązkowy dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku. Można go wybrać spośród 14 OFE działających obecnie na rynku finansowym.

III Filar są to inne metody oszczędzania na swoją emeryturę. III Filar jest nieobowiązkowy.

Na wysokość emerytury mają wpływ 3 poniższe składniki:
– wysokość podstawy wymiaru
– Uwzględniony okres składkowy i nieskładkowy
– kwota bazowa – obowiązuje w dacie powstania prawa do świadczenia emerytalnego

Ubezpieczenia emerytalne wchodzą w skład pakietu systemu ubezpieczeń społecznych składającego się z:

1) ubezpieczeń emerytalnych;
2) ubezpieczeń rentowych;
3) ubezpieczeń chorobowych;
4) ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.