Ubezpieczenia

Ubezpieczenia:

– dobrowolne
– obowiązkowe

– osobowe – społeczne
– majątkowe – gospodarcze

Ubezpieczenia komunikacyjne, samochodowe, OC, AC

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia emerytalne

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenie z funduszem

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia ochrony prawnej

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) obejmują zbiór definicji i postanowień, które kształtują treść umowy ubezpieczenia.
Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia koniecznie zapoznaj się z OWU.