Rynek pracy

INFORMACJE – Rynek pracy, Prawo pracy, ZUS …

Potrzebujesz rąk do pracy, a nie stać cię na dodatkowe etaty – dogadaj się ze starostą
i przyjmij na staż bezrobotnego.
Tańszego pracownika nie znajdziesz.

Kryzys spowodował, że coraz więcej pracodawców oszczędza.

Szukają alternatywnych,
mniej kosztownych form zatrudnienia.

Pracodawcy szturmują urzędy pracy, by pozyskać na staż bezrobotnych.

Tylko w IV kwartale ubiegłego 2008 roku stażystów zatrudniło ponad 40 tysiecy pracodawców.

W styczniu 2009 r. zanotowano ponad 80% wzrost zainteresowania zatrudnieniem stażystów przez pracodawców.

Norwegia odbiera Polakom zasiłki dla bezrobotnych

2009 – luty – Norweski urząd pracy zapowiedział, że pozbawi sporą grupę obywateli polskich prawa
do zasiłku dla bezrobotnych.

Jednoczesnie nalezy spodziewać się postepowań o zwrot dotychczas wypłaconych im pieniędzy.

Polacy, którzy pracowali legalnie w Norwegii i utracili pracę otrzymują zasiłki dla bezrobotnych
na takich samych prawach jak obywatele norwescy.

W Norwegii są to niewielkie pieniądze, natomiast w Polsce, gdzie ceny i koszty
utrzymania według norweskich wyliczeń są o ponad 40 procent niższe, pozwalają na dostatnie życie.

Dlatego część naszych rodaków wraca do kraju otrzymując nadal na konta bankowe norweskie zasiłki.

Zgodnie z prawem, zasiłki mogą być wypłacane nie tylko bezrobotnym,
ale i takim osobom, które równocześnie poszukują w Norwegii pracy.

Mają one co 14 dni zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną
do urzędu pracy potwierdzając ten fakt.

Do ubezpieczenia wliczamy okres pracy w kraju i za granicą

W procedurze uznania za osobę bezrobotną organ administracji zobowiązany jest zaliczyć okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia ukończone jako pracownik najemny, z uwzględnieniem ustawodawstwa innego państwa UE, tak jak gdyby chodziło o okresy ubezpieczenia ukończone z uwzględnieniem stosowanego ustawodawstwa polskiego. Jest tylko warunek, że okresy zatrudnienia byłyby uznane za okresy ubezpieczenia, jakby zostały ukończone z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego.

Potwierdzone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 września 2008 r., V SA/Wr 289/08

Rząd pomoże w spłacie kredytu

2009 – luty – Pomoc w spłacaniu kredytów hipotecznych i budowa sieci wsparcia dla osób, które utraciły pracę, to najważniejsze pomysły rządu na walkę z kryzysem.

Podczas wczorajszej sejmowej debaty o tym, jak zabezpieczyć gospodarkę przed skutkami kryzysu, premier Donald Tusk namawiał wszystkie partie zasiadające w parlamencie do zjednoczenia się w walce.

Ulgowa składka ZUS w działalnosci gospodarczej

30 lipca 2005 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. nr 150, poz. 1248). Najważniejsze nowelizacje, to:

1) Zobowiązanie rencistów prowadzących firmę do opłacania poza ubezpieczeniem zdrowotnym
także składki ubezpieczenia rentowego i emerytalnego – czyli rozwiązanie dla tych osób niekorzystne. Zmiana została wprowadzona w celu zamknięcia luki w przepisach – osoby na rencie dotychczas nie musiały płacić składek na ZUS, co często było sposobem na nieuczciwą konkurencję (np. przerejestrowanie firmy syna na ojca).

Na razie jednak zmiana ta nie weszła w życie. Kolejne rządy odsuwają w czasie jej działanie.

2) Wprowadzenie dla rozpoczynających działalność gospodarczą
po 24 sierpnia 2005 roku możliwości opłacania przez 24 miesiące składki
na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty,
nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z tego przywileju nie będą mogły skorzystać między innymi osoby,
które w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych (5 lat)
prowadziły już pozarolniczą działalność gospodarczą,
albo wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy.

Główny Inspektor Pracy i Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisali porozumienie o współpracy. Wspólne działania skierowane zostaną w celu przeciwdziałaniu nielegalnemu zatrudnieniu i kontrolowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy.