Prawo Pracy

Prawo Pracy, Bezrobocie, bezrobotni w Polsce,
ZASIŁKI Prawo | OFERTY Pracy | Praca ABSOLWENCI | INFORMACJE o rynku pracy
Finanse, inwestycje, prawo:
OBSŁUGA PRAWNA | UMOWY | EMERYTURY | FUNDUSZE | INWESTYCJE, FUZJE | WINDYKACJA, ODSZKODOWANIA | FIRMA | KREDYTY | KREDYTY HIPOTECZNE | KREDYTY dla BEZROBOTNYCH | LEASING | FE, OFE, IKE

BEZROBOCIE w POLSCE

Bezrobocie to duży problem społeczny.
Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca,
jak i do analogicznego okresu 2011 roku.

Stopa bezrobocia w kwietniu 2009 roku wyniosła 11 proc. wobec 11,2 proc.
w marcu 2009 roku – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu kwietnia 2009 roku
wyniosła 1.719,9 tys. osób.

Liczba nowozarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu br. wyniosła 217,5 tys.,
o 34,8 tys. mniej niż w marcu br. Jest to o 37,3 tys. więcej niż przed rokiem w kwietniu.


Bezrobotni, zarejestrowani w urzędach pracy na koniec IV kwartału 2008 roku,
stanowili 9,1 procent cywilnej ludności,
aktywnej zawodowo.

Liczba bezrobotnych wyniosła milion 398 tysięcy i była wyższa niż poprzednim kwartale
o 0,2%.

W ujęciu rocznym bezrobocie obniżyła się jednak o 321 tysięcy.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawie połowa, czyli 45 procent mieszka na wsi.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwie warmińsko –
mazurskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim, kujawsko – pomorskim i podkarpackim.

Natomiast najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa wielkopolskie, śląskie,
mazowieckie i małopolskie.


W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w październiku 2008r. na poziomie 7,7 proc. wobec 7,6 proc.
przed miesiącem i w porównaniu do 7,3 proc. rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia w 2008 r. odnotowały Holandia (2,5 proc.),
Austria (3 proc.) i Dania (3,2 proc.), a najwyższy Hiszpania (12,8 proc.) i Słowacja (10 proc.).

Polska, wraz z Austrią, odnotowała największy spadek tego wskaźnika.