KREDYTY

KREDYTY

Kredyty hipoteczne
Kredyty gotówkowe
Kredyty samochodowe
Jeśli nie macie Państwo środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości,
lub innych towarów to rozwiazaniem będzie odpowiednio dobrany kredyt:

Kredyt na budowę (domu lub mieszkania)

Otrzymasz kredyt w wysokosci do 100% wrtosci inwestycji

Na poczet wkładu wasnego zaliczamy wartość działki

Kredyt bez opłat,

brak
prowizji bankowej
opłat za rozpatrzenie wniosku
opłat za wycene nieruchomosci
opłat za ustanowienie hipoteki

okres spłaty – do 30 lat

Dla kredytu w wysokości 50.000 zł

Rata spłaty 299,- zł

wymagany dochód mieśięczny netto 1100zł

Kredyty inwestycyjne z dpołatami ARiMR


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie

http://arimr.gov.pl

Jeżeli są Państwo przedsiębiorstwem lub innym podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa lub w działach specjalnych produkcji rolnej, Bank BPH SA stwarza Państwu możliwość zaciągania preferencyjnych kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty te pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój Państwa firmy.

Preferencyjne kredyty inwestycyjne mogą być udzielane między innymi na:

realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa,

realizację przedsięwzięć inwestycyjnych objętych programami branżowymi, np. programem restrukturyzacji produkcji ziemniaków na skrobię, programem restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, mleczarstwa oraz przemysłu utylizacyjnego,

przedsięwzięcia inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy dla ludności wiejskiej w działalności pozarolniczej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,

wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi,

inwestycje realizowane przez grupy producentów rolnych i ich związków,

wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej poprzez rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji.

Udzielenie przez Bank kredytu z dopłatami ARiMR jest poprzedzone uzyskaniem przez Państwa pozytywnej opinii planu przedsięwzięcia we właściwym, dla miejsca realizacji projektu, Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Kredyty z dofinansowaniem ARiMR udzielane są w złotych polskich. Zasady i warunki dofinansowania do oprocentowania kredytów są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia kredytu.

Korzyści:

możliwość uzyskania dofinansowania oprocentowania kredytu do kwoty naliczonych odsetek;

zabezpieczenie spłaty jest ustalane w drodze indywidualnych negocjacji;

otrzymane środki pozwalają na częściowe sfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz przeniesienie części ryzyka inwestycyjnego na Bank.

Preferencyjne kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR są oferowane przez Doradców Bankowych we wszystkich Centrach Korporacyjnych.

KREDYTY Samochodowe

Ubezpieczenia komunikacyjne, samochodowe, OC, AC
Kredyty hipoteczne
Kredyty gotówkowe
Kredyty samochodowe