EMERYTURY

EMERYTURY
Emerytura

Świadczenie pieniężne mające służyć zabezpieczeniu bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się.
czytaj dalej

Dokumenty:

Rp-1 – Wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy

Rp- 1a- Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Rp-6- Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych

Rp-8- Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Rp-9 – Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

Rp-13 – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty

Rp-15 – Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

Rp-18- Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Rp-26 – Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Rw-73 – Oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu

ZRU – Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

ZZU – Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Kp-1 – Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Kp-3 – Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

Kompleksowa obsługa prawna firm.
Opinie prawne, sporządzanie umów.

Porady prawne online

Oszczędź czas i pieniądze. Zapytaj
prawnika bezpośrednio w serwisie!

Znajdź adwokata, radcę, notariusza
Testy na aplikacje, ustawy, kronika

Wybór Funduszu:

Przy wyborze funduszu emerytalnego kierujemy się głównie reklamami i podszeptami
akwizytorów. Problem w tym, że tym ostatnim nie chodzi wcale o to,
żebyśmy trafili do najlepszego funduszu. Nie są przecież doradcami, tylko sprzedawcami
konkretnego produktu. Za każdą złowioną osobę dostają wysokie wynagrodzenie.
Suma zależy od stażu klienta czy jego pensji i może sięgnąć nawet 1,5 tys. zł.

Oferty Funduszy Emerytalnych.

Zapraszamy do zamieszczania wpisów


lawyer.ap@gmail.com     

Dodaj swoje ogłoszenie
Napisz do nas

W przypadku ustawy emerytalnej widać wyraźnie, że jest bardzo wiele środowisk, osób, organizacji, które chcą wziąć udział w prawdziwej debacie na temat jej kształtu i przyczyn