Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Wezwij policję na miejsce wypadku
Dokonaj pisemnego zgłoszenia szkody
Sprawdź jakie może być realna wysokość roszczeń
Uzupełnij, skompletuj dokumenty medyczne i dołącz pismo roszczeniowe
Domagaj się wypłaty odszkodowania
Odwołaj się od decyzji w przypadku zaniżania odszkodowania przez lekarza działającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń
Masz prawo do wypłaty odszkodowania niezależnie od oczekiwania na wynik postępowania karnego lub cywilnego