Komornicy

Komornicy sądowi.

Izby Komornicze w Polsce:

Rada Izby Komorniczej w Białymstoku
Biuro Rady: ul. Młynowa 21 pok. 311, 15-404 Białystok
telefon (0-85) 732-17-97

Rada Izby Komorniczej w Gdańsku
Biuro Rady: Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot
telefon (0-58) 555-22-15

Rada Izby Komorniczej w Katowicach
Biuro Rady: ul. Promienna 15, 40-157 Katowice
telefon (0-32) 204-33-04
fax (0-32) 204-32-94

Rada Izby Komorniczej w Krakowie
Biuro Rady: ul. Francesco Nullo 8/3, 31-543 Kraków
telefon (0-12) 413-58-58

Rada Izby Komorniczej w Lublinie
Biuro Rady: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin
telefon (0-81) 442-79-09

Rada Izby Komorniczej w Łodzi
Biuro Rady: Al. Mickiewicza 11/23, 90-443 Łódź
telefon (0-42) 637-31-52

Rada Izby Komorniczej w Poznaniu
Biuro Rady: ul. Głęboka 4, 61-553 Poznań
telefon (0-61) 83-536-73
fax (0-61) 835-36-72

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie
Biuro Rady: ul. Króla Stanisława Augusta 29, 35-210 Rzeszów
telefon (0-17) 852-11-10
fax (0-17) 852-11-10

Rada Izby Komorniczej w Szczecinie
Biuro Rady: ul. Nieduża 16, 71-531 Szczecin
telefon (0-91) 424-21-90
fax (0-91) 424-21-93

Rada Izby Komorniczej w Warszawie
Biuro Rady: Aleje Jerozolimskie 133/62, 02-304 Warszawa
telefon (0-22) 824-13-88
fax (0-22) 824-13-22

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu
Biuro Rady: ul. Powstańców Śl. 56e/U1, 53-333 Wrocław
telefon (0-71) 338-51-44
fax (0-71) 361-93-63