Komendy Policji

Policja telefony alarmowe: 997 i 112

Komendy Policji:

Komenda Główna Policji
ul.Puławska 148/150 / 02-624 Warszawa
Centrala: (022) 621 02 51

Komendy Wojewódzkie Policji

KWP w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65 / 15-003 Białystok

KWP w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wlkp. 7 / 85-090 Bydgoszcz

KWP w Gdańsku
ul. Okopowa 15 / 80-819 Gdańsk

KWP w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kwiatowa 10 / 66-400 Gorzów Wielkopolski

KWP w Katowicach
ul. Lompy 19 / 40-038 Katowice

KWP w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 / 25-372 Kielce

KWP w Krakowie
ul. Mogilska 109 / 31-571 Kraków

KWP w Lublinie
ul. Narutowicza 73 / 20-019 Lublin

KWP w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112 / 91-048 Łódź

KWP w Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8 / 10-950 Olsztyn

KWP w Opolu
ul. Korfantego 2 / 45-077 Opole

KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a / 60-844 Poznań

KWP w Radomiu
ul. 11-Listopada 37/59 / 26-600 Radom

KWP w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30 / 35-036 Rzeszów

KWP w Szczecinie
ul. Małopolska 47 / 70-515 Szczecin

KWP we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33 / 50-040 Wrocław

Komenda Stołeczna Policji
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
ul. Nowolipie 2 / 00-150 Warszawa