Delegatury ABW

Delegatury ABW

CENTRALA ABW W WARSZAWIE

Adres:

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

email: poczta@abw.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY ABW:

ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska

tel. (0-22) 565-91-91, 565-92-92 (w godz. 8:15 – 16:15)

email: rzecznik@abw.gov.pl

OFICER DYŻURNY ABW:

tel. (0-22) 585-79-10, 565-91-10

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH:

Szkolenia pełnomocników – fax (0-22) 585-79-29
Bezpieczeństwo przemysłowe – przemyslowe.bezpieczenstwo@abw.gov.pl, fax (0- 22) 585-87-94
Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych – nsa@abw.gov.pl
Pozostałe – doin@abw.gov.pl

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE:

Monitorowanie importu fax (0-22) 58-57-903

Certyfikacja jc.dbti@abw.gov.pl , fax (0-22) 585-87-49

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (0-22) 585-87-32, fax (0-22) 585-87-92

Redakcja strony internetowej ABW:

webmaster@abw.gov.pl

Skargi i wnioski:

tel. (0-22) 585-91-92 (w godz. 8:15 – 16:00)

DELEGATURA STOŁECZNA ABW W WARSZAWIE

Adres:

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

email: poczta@abw.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY ABW:

ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska

tel. (0-22) 565-91-91, 565-92-92 (w godz. 8:15 – 16:15)

email: rzecznik@abw.gov.pl


DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU

Adres:

ul. Żurawia 69

15-535 Białystok

Rzecznik prasowy:

kpt. Małgorzata Niebrzydowska tel. (0-85) 654-92-07

Oficer dyżurny:

tel. (0-85) 654-48-06, 654-92-10

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-85) 654-94-04

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-85) 654-94-28

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-85) 654-93-05


DELEGATURA ABW W BYDGOSZCZY

Adres:

ul. Ogińskiego 28

85-092 Bydgoszcz

Rzecznik prasowy:

ppor. Zuzanna Mrozowska (0-52) 375-61-38

Oficer dyżurny:

tel. (0-52) 375-61-09/08

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-52) 375-61-89/30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-52) 375-61-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-52) 375-61-38

Informacja dla kandydatów do służby w ABW:

kadry.bydgoszcz@abw.gov.pl


DELEGATURA ABW W GDAŃSKU

Adres:

ul. Okopowa 9

80-819 Gdańsk

Rzecznik prasowy:

ppłk Katarzyna Bernecka tel. (0-58) 764-45-94

Oficer dyżurny:

tel. (0-58) 301-34-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-58) 764-44-03

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-58) 764-44-69

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-58) 764-45-49


DELEGATURA ABW W KATOWICACH

Adres:

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Oficer dyżurny:

tel. (0-32) 200-52-45, 200-51-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-32) 200-50-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-32) 200-52-80/70

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-32) 200-51-10


DELEGATURA ABW W KRAKOWIE

Adres:

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

Rzecznik prasowy:

por. Agnieszka Sokołowska-Łaba tel. (0-12) 254-31-03

Oficer dyżurny:

tel. (0-12) 254-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-12) 254-31-56

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-12) 254-31-02

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-12) 254-31-42


DELEGATURA ABW W ŁODZI

Adres:

ul. Północna 38/40

91-425 Łódź

Rzecznik prasowy:

kpt. Mariusz Stasiak tel. (0-42) 635-05-84

Oficer dyżurny:

tel. (0-42) 632-92-10, 635-05-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-42) 635-04-25

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-42) 635-04-61

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-42) 635-04-90


DELEGATURA ABW W LUBLINIE

Adres:

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

Rzecznik prasowy:

por. Jakub Tatarczak tel. (0-81) 521-33-15

Oficer dyżurny:

tel. (0-81) 521-34-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-81) 521-32-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-81) 521-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-81) 521-33-41


DELEGATURA ABW W OLSZTYNIE

Adres:

ul. Partyzantów 17

10-524 Olsztyn

Rzecznik prasowy:

kpt. Maciej Żołnowski tel. (0-89) 527-31-31, 609-461-651

Oficer dyżurny:

tel. (0-89) 527-62-07

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-89) 539-61-14

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-89) 539-63-13

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-89) 539-62-16


DELEGATURA ABW W OPOLU

Adres:

ul. Nysy Łużyckiej 23

45-034 Opole

Rzecznik prasowy:

por. Radosław Wypych tel. (0-77) 401-51-63, tel. kom. 723-990-899, fax (0-77) 401-52-37

Oficer dyżurny:

tel. (0-77) 451-21-30, 401-51-65

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-77) 401-51-06

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-77) 401-51-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-77) 401-52-04


DELEGATURA ABW W POZNANIU

Adres:

ul. Rolna 53

61-487 Poznań

Rzecznik prasowy:

mjr Dariusz Bogaczyk tel. (0-61) 838-11-02, 647-10-10

Oficer dyżurny:

tel. (0-61) 647-10-55

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-61) 647-11-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-61) 647-15-00

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-61) 647-14-00


DELEGATURA ABW W RADOMIU

Adres:

ul. 11 Listopada 43

26-600 Radom

Rzecznik prasowy:

ppłk Lidia Więcaszek (0-48) 345-67-40

Oficer dyżurny:

tel. (0-48) 345-61-39

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-48) 345-64-12

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-48) 345-64-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-48) 345-64-59


DELEGATURA ABW W RZESZOWIE

Adres:

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

Rzecznik prasowy:

ppłk Adam Mazurkiewicz

tel. (0-17) 852-58-50, tel. kom. 695 675 542

Oficer dyżurny:

tel. (0-17) 861-52-44

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-17) 861-52-59

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-17) 861-53-34

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-17) 861-51-12


DELEGATURA ABW W SZCZECINIE

Adres:

ul. Małopolska 15

70-515 Szczecin

Rzecznik prasowy:

ppłk Wojciech Mikołajuk tel. (0-91) 821-52-43

Oficer dyżurny:

tel. (0-91) 431-00-82

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-91) 489-09-74

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-91) 489-16-37

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (091) 486-02-52


DELEGATURA ABW WE WROCŁAWIU

Adres:

ul. Druckiego-Lubeckiego 2

50-036 Wrocław

Rzecznik prasowy:

Rzecznik prasowy ABW – ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska

tel. (0-22) 845-30-15, 565-91-91, 565-92-92 (w godz. 8:15 – 16:15)

email: rzecznik@abw.gov.pl

Oficer dyżurny:

tel. (0-71) 340-53-15

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-71) 340-53-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-71) 340-53-44

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-71) 340-53-38


DELEGATURA ABW W ZIELONEJ GÓRZE

Adres:

ul. Fryderyka Chopina 16

65-031 Zielona Góra

Rzecznik prasowy:

kpt. Sławomir Suchecki tel. (0-68) 451-65-60

Oficer dyżurny:

tel. (0-68) 451-65-82

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

tel. (0-68) 451-65-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

tel. (0-68) 451-65-22, 451-65-24

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:

tel. (0-68) 451-65-87


Data modyfikacji : dn. 16 lutego 2012  http://www.abw.gov.pl/wai/pl/73/11/